گروه HSE (زیرمجموعه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای)

گروه HSE (زیرمجموعه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای)

مدیر گروه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

دکتر شهرام وثوقی  

دکترای بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی :دانشیار
تلفن تماس: 86704807
فاکس : ۸۸۶۲۲۷۰۷
پست الکترونیکی: vosoughi.sh@iums.ac.ir

 

معرفی گروه

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.

Template settings