دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • فعالیت های خدماتی مشورتی
  • دفتر توسعه آموزش
 

  

طرح درس

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

                                                      طرح درس وطرح دوره اعضاء هئیت علمی دانشکده

 
گروه مهندسی بهداشت محیط گروه اپیدمیولوژی
جناب آقای دکتر مجید کرمانی جناب آقای دکترمهدی فرزادکیا سرکار خانم دکتر شهناز ریماز جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
سرکار خانم دکتر روشنک رضائی جناب آقای دکتر احمد جنیدی سرکار خانم دکتر مهشید ناصحی جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری
سرکار خانم دکتر میترا غلامی جناب آقای دکتر علی اسرافیلی جناب آقای دکترسیدعباس متولیان جناب آقای دکترحمیدرضا برادران
گروه آمار زیستی گروه بهداشت حرفه ای
جناب آقای دکتر مسعود رودباری سرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد جناب آقای دکتر علی اصغر فرشاد
جناب آقای دکتر مسعود صالحی سرکار خانم دکتر لیلا جانانی جناب آقای دکتر ابراهیمی جناب آقای دکتر ایرج علیمحمدی
جناب آقای دکتر نمامعلی آزادی سرکار خانم آغا فاطمه حسینی جناب آقای دکتر شهرام وثوق جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی
سرکار خانم دکترحسینی بهارانچی سرکار خانم دکتر محبوبه رسولی جناب آقای دکتر منوچهر خاصی جناب آقای دکتر منظری
جناب آقای دکتر کشاورز 
گروه ارگونومی گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
جناب آقای دکتر محمد صادق قاسمی جناب آقای دکتر گروسی سرکار خانم دکتر دهداری سرکار خانم خارقانی مقدم
جناب آقای دکتر دهقان سرکار خانم دکتر کاظمی سرکار خانم دکتر صلحی جناب آقای دکتر منصوریان 
سرکار خانم دکتر حسینی بهارانچی جناب آقای دکتر لبافی نژاد جناب آقای دکتر عبادی فرد آذر
جناب آقای دکتر عاطف وحید
گروه علوم تغذیه گروه MPH
سرکار خانم دکتر جزائری جناب آقای دکتر وفا سرکار خانم دکتر جانانی
سرکار خانم دکتر آریائیان جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر
سرکار خانم دکتر زراتی سرکار خانم دکتر امیری
سرکار خانم دکتر رهیده

دفعات مشاهده: 4261 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر