دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیکی
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • دفتر توسعه آموزش
 

 


 

معرفی اتاق فکر دانشکده بهداشت

 | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
مقدمه :

با افزون شدن نیازها و پیچیدگی پاسخ به آنها، در هم تنیدگی روابط موجود، سرعت تغییرات محیطی و پویایی ساختارها در همه عرصه ها، نیاز به اتخاذ تصمیم های صحیح و ایجاد آفرینندگی بیشتر احساس می شود؛ چرا که یکی از روش های حل مساله در حوزه مدیریت، آفرینندگی است یعنی یافتن پاسخ مطلوب و مناسب برای تحولات و رویدادها. به همین دلیل برای خلق خلاقیت ایجاد اتاق فکر اقدام مناسبی می باشد. زیرا اتاق های فکر می توانند از موضوعات مهم و اساسی ملی نشات گیرند یا اینکه زاییده ذهن شخص یا گروه کوچکی از صاحبان اندیشه باشند.

واژه اتاق فکر (Think Tank) :

اتاق فکر بستری برای هم اندیشی در حل مسائل دانشگاه تعریف می شود به عبارت دیگر اتاق فکر ساختاری برای تفکر جمعی روشمند است.
مشخصه های اصلی اتاق فکر
روشمند بودن :
 ۱- دارای روش ها و تکنیک های مختلف ۲- معطوف بودن به مسائل روز – ۳- درگیرنشدن در تشریفات رسمی سیاستگذاری
تفکر جمعی :
 ۱- متشکل از افراد مختلف ۲- جمع اندیشی ۳- تولید فرآورده های فکر و انتقال به مخاطب
ساختار درونی :
 ۲ رکن اصلی ۱- حلقه فکری اتاق فکر  ۲- ستاد پشتیبان (دبیرخانه،روابط عمومی- آموزش-کارگاه فکر- کرسی فکر- طرح و برنامه)
ساختاربیرونی:
 ۱- ساختارفراسازمانی ۲- استقلال ساختاری ۳- موازی کل سازمان ۴- زیرنظر بالاترین مقام سازمان ۵- امکان اجرای مصوبات با تایید ریاست سازمان
 

ویژگی های مدیریت و ساختار سازمانی اتاق فکر

مدیریت اتاق های فکر به نوعی شبیه موسسات پژوهشی است.
۱-ساختار تخت : بدون سلسله مراتب
۲-بازبینی: بازبینی مستمر و منظم جلسات و مباحث
۳-مدیربرجسته : از لحاظ علمی، رهبری و مورد پذیرش اعضاء
۴-ساختارپروژه ای یا ماتریسی: تمرکز هر دسته از پژوهشگران در گروه خود بر موضوعات موردنظر
۵-جذب تخصص های مختلف : در سازمان برای بررسی موضوعات از زوایای مختلف
۶-قوانین و فرهنگ مشوق : برای کارگروهی،پویایی،خلاقیت و تعهدات انسانی
ویژگی های مشارکت کنندگان اتاق فکر
۱-نخبگان و مشاوران متخصص بین رشته ای با سابقه، پرتوان و باهوش.
۲-خلاق، نوآور و علاقه مند به کار گروهی.
۳-موافق با بهره گیری از تفکر جمعی در تصمیم گیری از امور عمومی.
۴-متعهد به تصمیمات و نتایج حاصله.
۵-مسئولیت پذیر نسبت به گروه و نتیجه آن تا لحظه حل مشکل مطرح شده.
۶- دارای روحیه صبر و شکیبایی به دلیل طولانی بودن فرآیند حصول نتیجه از اتاق فکر.


روش های مورد استفاده در اتاق فکر

۱-دلفی(Delphi)  
متشکل از مشارکت کنندگان متخصص، استفاده از پرسشنامه های ترتیبی، مبتنی بر ساختاردهی فرآیند ارتباطات، اجتماع نظر متخصصان(با حفظ گمنامی)،جمع آوری نظرات درباره موضوعات خاص، توافق جمعی درباره ی موضوعات مورد اختلاف نظر، یکی از پرکاربردترین روش های تحقیقات کیفی.
۲- طوفان فکری (Brain Storming)
استقبال از ایده های غیرمعمول، ممنوع بودن انتقاد، تاکید بر کمیت نظرات و ایده ها، تکوین نظرات در مدت معین.
۳- گروه کانونی (Focus Group)
تعامل میان مصاحبه شوندگان، تمایل به تفکر و تبادل نگرش ها و ایده ها، جلسات سازمان دهی شده، بازنمایی نظرات و تجارب، گردآوری اطلاعات از افراد غیرمتخصص، کسب اطلاعات بیشتر در زمان کوتاه تر.

دفعات مشاهده: 1122 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر