دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • فعالیت های خدماتی مشورتی
  • دفتر توسعه آموزش


 

 

 


بایگانی بخش کمیته تحقیقات دانشجویی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,248 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ،اهداف،افیلیشن کمیته،آدرس وبلاگ کمیته