دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • فعالیت های خدماتی مشورتی
  • دفتر توسعه آموزش
 

  

بایگانی بخش کمیته های دفتر توسعه آموزش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,600 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته اخلاق حرفه ای

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته برنامه ریزی درسی

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته اعتبار بخشی دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته پایش عملکرد دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته فرآیند نویسی دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته تدوین اهداف دانشکده