دانشکده بهداشت- لینک های مفید
ادامه لینک ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
  
 
دانشگاههای داخلی دانشگاههای خارجی لینک های مفید
دانشگاه علوم پزشکی تهران   SYDNEY  پایگاه اطلاع رسانی‌مقام‌معظم‌رهبری
دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان   Hardvard پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز   Glasgow  پلیس فتا
دانشگاه علوم پزشکی  یزد    Nottingham     مرکز ارتباطات مردمی
 دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  Oxford     سامانه مردمی ۱۶۹۰
دانشگاه علوم پزشکی  مشهد     WHO     بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی         سامانه علم سنجی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی البرز       پایگاه اطلاع رسانی دولت
دانشگاه علوم پزشکی اهواز       بنیاد ملی نخبگان
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه    خبرگزاری بین المللی قرآن
دانشگاه علوم پزشکی همدان     پایگاه خبرگزاری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت
دانشگاه صنعتی شریف   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
    تحول نظام سلامت 
                                                                                                                                                                          
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.25703.47428.fa
برگشت به اصل مطلب