دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
نهمین کنگره کشوری سوختگی در 1و2 اسفند ماه 98 برگزار می گردد نهمین کنگره کشوری سوختگی برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.91620.fa
برگشت به اصل مطلب