دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه فراخوان برگزاری همایش معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه و همچنین مراسم فصل نو، فصل همدلی کانون‌های دانشجویی اطلاعیه فراخوان برگزاری همایش معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه و همچنین مراسم فصل نو، فصل همدلی کانون‌های دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۶ | 
همایش معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه و همچنین مراسم فصل نو، فصل همدلی کانون­های دانشجویی در تاریخ ۹۸/۸/۱۲ در سالن همایش­های رازی برگزار خواهد شد

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.92070.fa
برگشت به اصل مطلب