دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه Endnote به تاریخ دیگری موکول شد تغییر زمان کارگاه ENDNOTE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 
به اطلاع می رساند برگزاری کارگاه Endnoteاز تاریخ ۲۹ آبان ماه به تاریخ دیگری موکول شد که متعاقبا" اعلام خواهد گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.93122.fa
برگشت به اصل مطلب