دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 99-98 با قوانین انضباطی دانشگاه برگزار گردید برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با قوانین انضباطی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 
با عنایت به اهمیت نقش آموزش در افزایش توانمند سازی دانشجویان در رعایت اصول اخلاق حرفه ای و انضباط دانشگاهی، کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با قوانین انضباطی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در سالن شهید رحیمی واقع در بال غربی دانشکده با حضور سرکار خانم دکتر مجدی، سرکار خانم زواری و جناب آقای بیرامی به ترتیب دبیر، عضو و کارشناس شورای بدوی انضباطی دانشگاه و دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی ۹۹-۹۸ این دانشکده برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.93125.fa
برگشت به اصل مطلب