دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
رویداد تخصصی نیم روزه با محوریت چالش کنترل عفونت و بهبود زخم رویداد تخصصی نیم روزه با محوریت چالش کنترل عفونت و بهبود زخم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
رویداد تخصصی نیم روزه با محوریت چالش کنترل عفونت و بهبود زخم ویژه کارشناسان، دانشجویان و متخصصین دوشنبه ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.93651.fa
برگشت به اصل مطلب