دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
اطلاع رسانی پویش ملی اهدای کتاب به مناطق روستایی و محروم کشور اطلاع رسانی پویش ملی اهدای کتاب به مناطق روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
در خصوص اطلاع رسانی پویش ملی اهدای کتاب به مناطق روستایی و محروم کشور، خواهشمند است  تا در صورت داشتن کتابهای مازاد تا تاریخ ۹۸/۹/۱۰ تحویل کتابخانه ملی نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.93660.fa
برگشت به اصل مطلب