دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | 
سومین جلسه کارگاه مرور سیستماتیک در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر مرادی در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار گردید.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.98100.fa
برگشت به اصل مطلب