دانشکده بهداشت- کمیته های دفتر توسعه آموزش
کمیته دانشجویی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
اعضاءکمیته دانشجویی دانشکده و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
1 سرکار خانم دکتر محبوبه رسولی
 
آقای سقراط عمری شکفتیک، آقای مهدی فرخی
 
شرح وظایف کمیته دانشجویی
  1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرحها و ایده های نو آورانه آموزشی دانشجویان
  2. انتقال مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان درحیطه آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه
  3. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
  4. بستر سازی برای تعامل آگاهانه ، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
  5. برگزاری جلسات دوره ای با دانشجویان عضو کمیته مشورتی
  6. ارائه گزارش عملکرد به دفتر EDO دانشکده
  7. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.42289.83344.fa
برگشت به اصل مطلب