دانشکده بهداشت- کمیته های دفتر توسعه آموزش
کمیته اخلاق حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۷ | 
اعضاءکمیته  اخلاق حرفه ای و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
1 جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی جناب آقای دکتر مجید کرمانی، جناب آقای دکتراحمد جنیدی، جناب آقای دکترمحمد رضا وفا، سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.42289.91042.fa
برگشت به اصل مطلب