دانشکده بهداشت- چشم انداز و ماموریت ها
چشم انداز و ماموریت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | 
چشم انداز، اهداف و ماموریت­های روابط عمومی
 1. برنامه‌ریزی و بکارگیری شیوه‌های مناسب به منظور انعکاس اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، توانمندی­ها و مواضع دانشکده
 2. برنامه‌ریزی به منظور ایجاد یک روابط عمومی الکترونیک برای هدایت و مدیریت افکار عمومی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده،
 3. تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان، اعضای هیات علمی و مسئولین و دانشجویان دانشکده،
 4. زمینه‌سازی به منظور برقراری ارتباطات موثر بین کارکنان و اعضای هیات علمی و دانشجویان با مسئولین دانشکده،
 5. گردآوری، جمع‌بندی و تحلیل نظرات و دیدگاه‌های مخاطبین و رسانه‌ها در زمینه فعالیت‌ها و ارایه به ریاست دانشکده ،
 6. برقراری ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی دانشگاه و روابط عمومی سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور به منظور معرفی پتانسیل های دانشکده و نیز ارایه دستاوردها،
 7. نظارت بر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در ایجاد روابط مبتنی بر آیین نامه روابط عمومی دانشگاه.

فعالیت­ها و اقدامات عملیاتی حوزه روابط عمومی دانشکده
 1. نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی،
 2. الگوسازی،
 3. ارتباط سازی ساختاری و سازمانی،
 4. انجام فعالیت توانمندسازی،
 5. اطلاع رسانی،
 6. تبلیغات،
 7. انتشارات،
 8. روابط عمومی الکترونیک،
 9. تشریفات و مناسبت ها،
 10. فعالیت مستندسازی،
 11. افکارسنجی،
 12. پژوهش،
 13. آموزش.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.42313.83473.fa
برگشت به اصل مطلب