دانشکده بهداشت- چشم انداز، رسالت، ارزش ها
دورنما و رسالت دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 

چشم انداز :

دانشکده بهداشت در راستای تفکر ارتقاء سلامت و محور توسعه پایدار براین باور است تا با ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعاملات ملی و بین المللی بتواند رتبه اول در سطح کشور باشد

رسالت : ( ماموریت )

دانشکده بهداشت به عنوان بخش آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای ارتقاء سلامت عمومی جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی تلاش می نماید.
ارزشها:

ما برآنیم که با مشارکت کلیه همکاران دانشکده با نگاه نظام مند پژوهش های بنیادی و جامعه نگر را مبتنی بر موازین اسلامی و فرهنگ ملی و اصول اخلاقی به انجام برسانیم.

فرصت ها:        

1- وجود صنایع متعدد در استان و منطقه

2- افزایش تقاضا برای پژوهش در صنعت

3- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

4- وجود رسانه های گروهی محلی

5- موقعیت جغرافیایی شهر تهران بعنوان پایتخت و استان

6- وجود دانشکده های مختلف و مرتبط

7- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان برای پژوهش

8- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان برای شرکت در سمینارها و کنفرانس ها

9- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به ارتباطات برون پژوهشی دانشگاهی

10-  تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به ارائه مقالات ونشردرمجلات معتبرو ترویجی

11- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به شرکت در برنامه های رسانه های جمعی

12- ایجاد تفاهم نامه ها با مراکز تحقیقاتی

نقاط قوت:

1- توانایی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ارتقاء دوره های فع

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.42764.85418.fa
برگشت به اصل مطلب