آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری کارگاه الگوهای غذایی
1401/09/08
برگزاری کارگاه الگوهای غذایی
دوشنبه هفتم آذر 1401 کارگاه الگوهای غذایی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
 برگزاری کارگاه های آموزشی
1401/08/29
برگزاری کارگاه های آموزشی " نرم افزار Prezi " و " آموزش نرم افزار Solid Worksمقدماتی "
کارگاه های آموزشی " نرم افزار Prezi " و " آموزش نرم افزار Solid Worksمقدماتی " درآبان و آذر ماه ۱۴۰۱ توسط EDO دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
گالری تصاویر
کارگاه های آموزشی
جلسات دفاع
کارکنان
دانشجویان
Template settings