قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

به اطلاع می رساند برنامه حضور مشاوره روانشناسی در سال 1402 در محل دانشکده طبق جدول ذیل می باشد. از مهرماه سال جاری دانشجویان متقاضی خدمات روانشناختی و مشاوره ای در این دانشکده جهت هماهنگی و تعیین وقت با واحد پذیرش مرکز مشاوره مستقر در معاونت دانشجویی دانشگاه تماس حاصل نمایند.


 

 


 

 

 

 

Template settings