آخرین اخبار
آرشیو
 برگزاری کارگاه آموزشی
1402/03/08
برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با اصول اولیه ارتباطات موثر"
کارگاه آموزشی " آشنایی با اصول اولیه ارتباطات موثر " در خرداد ماه 1402 توسط EDO دانشکده بهداشت و با همکاری نهاد مقام معظم محترم رهبری برگزار می گردد.
بازدید از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف
1402/03/08
بازدید از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف
بر اساس برنامه ریزی مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ چهارشنبه 1402/3/3 معاون پژوهشی ، معاون اداری مالی و شورای ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت بازدیدی را از مجتمع فنآوری شریف و مدیریت ارتباط با صنعت آن دانشگاه بعمل آوردند .
کارگاه آموزشی الفبای نوآوری و ایده پردازی
1402/03/08
کارگاه آموزشی الفبای نوآوری و ایده پردازی
کارگاه آموزشی الفبای نوآوری و ایده پردازی دوشنبه 8 خردادماه ساعت 10 الی 12 در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
زمان حضور مشاور در دانشکده بهداشت در سال 1402
1402/03/07
زمان حضور مشاور در دانشکده بهداشت در سال 1402
اطلاعیه روز، ساعت و مکان حضور مشاور در دانشکده بهداشت در سال 1402
 برگزاری کارگاه آموزشی
1402/03/07
برگزاری کارگاه آموزشی "کارآفرینی"
کارگاه آموزشی " کارآفرینی " در خرداد ماه 1402 توسط EDO دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
اطلاعیه ها
آرشیو
گالری تصاویر
کارگاه ها و ژورنال کلاب
جلسات دفاع
دانشجویان
کارکنان
Template settings