آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 


آزمایشگاه آنالیز دستگاهی شامل مجموعه‌ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کمی و کیفی مواد می باشد که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور تشکیل شده است. 
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و دقیق، نظیر انواع دستگاه های آنالیز طیف سنجی، آنالیز عنصری و کروماتوگرافی، آماده ارائه خدمات پژوهشی می باشد. این خدمات شامل اندازهگیری، تجزیه و تحلیل نتایج داده های تجربی به دست آمده، مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه ها و انجام آنالیز طرح های تحقیقاتی و تأمین برخی امکانات و تجهیزات مکمل برای پژوهشگران و محققین دانشگاه ها می باشد.
 
                        
 
 

 

آزمایشگاه ایمنی

 

این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات ایمنی موجود به دانشجویان کمک می کند تا با نحوه کار سیستم اعلام حریق، انواع کپسول های اطفا حریق و نحوه کار آنها، تابلو برق، تجهیزات حفاظت فردی و کاربرد آنها در محل های کار مختلف آشنا شوند.
 
 
                    
 
 
 
 
 

 

آزمایشگاه تهویه و آلودگی هوا

 

آزمایشگاه تهویه صنعتی با هدف  آموزش و عینی سازی مفاهیم تهویه و طراحی سیستم های کنترلی فعالیت خود را آغاز کرده و با پیشرفت و توسعه طرح های تحقیقاتی و پژوهشی خود امروزه توانسته است مجهز به کلیه دستگاه ها و تجهیزات لازم، جهت سنجش پروفیل های سه گانه سرعت، هواگذر جریان سیستم تونل باد، شعاع مفید مکش سیستم، ارزیابی میزان افت تونل، ارزیابی و سنجش میزان عملکرد سیستم های کنترل کننده (ذرات –گازها) باشد.
 
                                       
 
 
 

آزمایشگاه ارگونومی

 


آزمایشگاه ارگونومی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار شامل گروهی از تجهیزات آزمایشگاهی مانند: تردمیل، دوچرخه ارگومتر، آنتروپومتر و انواع دینامومتر ها به همراه سایر متعلقات جهت اندازه گیری ابعاد بدن می باشد که با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان و سایر مراکز و موسسات علمی و پژوهشی تشکیل گردیده است.
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

 


آزمایشگاه تغذیه
 

                                         

 

 

 

 

 


آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 


آزمایشگاه عوامل فیزیکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای شامل مجموعه ای از دستگاه های اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بوده و هدف این آزمایشگاه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به داشجویان و سایر مراکز و موسسات علمی و پژوهشی ضمن رفع نیازهای آنان با هدف سنجش و ارزیابی کلیه مفاهیم عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار می باشد.

 

                                         

 

 

 


آزمایشگاه عوامل شیمیایی

 


آزمایشگاه عوامل شیمیایی با دارا بودن طیف وسیعی از مواد شیمیایی، تجهیزات مختلف و ظروف آزمایشگاهی به منظور ارائه خدمت به دانشجویان راه اندازی شده است.
در این آزمایشگاه دانشجویان می توانند از دستگاه هایی نظیر اسپکتروفتومتر، انواع نمونه بردارهای هوا، میکروسکوپ های نوری ، هودهای آزمایشگاهی و ... استفاده نمایند.

 

                                         

Template settings