دکتر نمامعلی آزادی

پست سازمانی: معاون اداری و مالی

تخصص: دکتری آمار زیستی

رتبه: دانشیار

شماره داخلی: ۸۸۶۰۲۵۱۷

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

دکتر آزادی در سال ۱۳۹۰ تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (PhD) خود را در رشته آمار زیستی را در گروه آمار و ریاضی دانشگاه لنکستر انگلستان به پایان رساند.

رزومه

تنظیمات قالب