واحد امور مالی  

واحد مالی دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم معصومه ابراهیمی امور مربوط به گردش مالی دانشکده را بر عهده دارد. سرکار خانم ابراهیمی فارغ‌التحصیل رشته حسابداری در مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام‌نور (واحد تهران مرکز) می‌باشند. ایشان در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در واحد حسابداری دانشکده بهداشت دانشکاه علوم پزشکی ایران آغاز نمودند.

سایر اعضای امور مالی 

 ➜سرکار خانم الهام خرمی (کارشناس دفترداری)
  ساناز صالحی (کارشناس دریافت و پرداخت)
  بتول اسفندیاری (کارشناس مالی)
  سعید خاکسار (بایگان و امین اموال)

امین اموال, انبارداری و کارپرداز دانشکده زیر نظر واحد مالی فعالیت دارند. خرید کالا و اقلام درخواستی واحد‌های دانشکده پس از تائید معاون اداری-مالی، استعلام بهاء از شرکت ها، موسسات و فروشندگان از عمده ترین مسئولیت های کارپرداز است.

 
تدارکات

آقای فریس اسدی
۸۸۶۰۴810
انبار 

آقای خیراله مظفری
۸۸۶۰۴860

از عمده ترین فعالیت های امور مالی میتوان به انجام امور مربوط به اضافه کار و محرومیت از مطب، انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اعم از تنظیم اسناد و لیستهای حقوق، بیمه، بازنشستگی، و سایر کسورات نام برد.
معصومه ابراهیمی
سرپرست امور مالی
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲۳
۸۸۶۰۴۷۳۷
  شرح وظایف

بتول اسفندیاری
کارشناس امور مالی
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲۳
۸۸۶۰۴862
  شرح وظایف

الهام خرمی
کارشناس دفترداری
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲۳
۸۸۶۰۴۷۴۲
 شرح وظایف
ساناز صالحی
کارشناس دریافت و پرداخت
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲۳
۸۸۶۰۴۷۴۴
  شرح وظایف
سعید خاکسار
بایگان و امین اموال 
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲۳
۸۸۶۰۴۷۴۴
 شرح وظایف
 
 
Template settings