باتوجه به سیاست‌های کلی پژوهش و فناوری و برنامه راهبردی دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت متولی تنظیم سیاست‌ها و خط مشی‌های پژوهشی دانشکده مبتنی بر ارزش‌ها و اخلاقیات در حوزه پژوهش مطابق با سیاست‌های دانشگاه و درنهایت هدایت و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های مذکور تا زمان نیل به اهداف می‌باشد. در همین راستا ساختار فرآیند معاونت پژوهشی در جهت دستیابی به اهداف، متشکل از شورای پژوهشی دانشکده، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، شورای تخصصی پژوهشی گروه‌ها، دفتر پژوهش، کتابخانه، دفتر ارتباط با صنعت و مرکز رشد می‌باشد.

 

چشم انداز

دورنمای کلی معاونت پژوهشی دانشکده شامل:

  • فراهم آوردن شرایط و منابع لازم و محیطی مطلوب جهت هدایت دانشکده به سوی انجام فعالیت‌های پژوهشی در سطح دانشگاه؛
  • بهره‌برداری از دانش تولیدشده در راستای اهداف دانشگاه نسل سوم به‌عنوان مهد فعالیت‌های کارآفرینی، در جهت توسعه و ارتقای دانشکده و دانشگاه.

 

مأموریت

در راستای چشم انداز دانشکده و در افق وسیع‌تر، چشم انداز دانشگاه، مأموریت و رسالت اصلی معاونت پژوهشی به شرح زیر است:

  • تدوین نقشه راه پژوهش و با هدف ارتقاء فرهنگ پژوهشگری و پژوهش محوری؛
  • توانمندسازی منابع انسانی خلاق، شایسته و دانش محور برای انجام تحقیقات نوآورانه و تبدیل ایده به محصول؛
  • توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی منطبق بر نقشه جامع علمی دانشگاه و کشور؛
  • تولید علم و تلاش برای گسترش مرزهای دانش با بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود؛ برای نیل به اهداف دانشگاه نسل‌های سوم و چهارم؛
  • حمایت از شکوفایی ایده‌ها و طرح های نوآورانه.
Template settings