برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت

ماموریت:

دانشکده بهداشت با اتکاء به اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد، خلاق و دلسوز تربیت کننده نیروی انسانی متخصص، متعهد و نوآور علوم بهداشتی در کشور می باشد.

چشم انداز:

برای کسب جایگاه ویژه به عنوان قطب تربیت نیروی انسانی ارزش آفرین "تحقق آرمان های دانشگاه نسل سوم" با تکیه بر تعاملات ملی و بین المللی به توسعه علوم و فناوری های نوین، تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین تلاش می کند.

اهداف:

 

-اهداف بلند مدت:

1- تربیت و مهارت آموزی نیروهای متخصص مورد نیاز کشور

2- توسعه و تقویت رشته های تخصصی تحصیلات تکمیلی

3- توسعه و تولید فناوری های حوزه سلامت از طریق تحقیقات دانشجویی- طرح مستقل

-اهداف میان مدت:

  1. -     اصلاح و بازنگری ساختار فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و مدیریت منابع منطبق با راهبردهای دانشگاه نسل سوم
  2. -     ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان، فرهنگ کارآفرینی با تاکید بر ارتقاء توانای علمی فناوری و مهارتی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان
  3. -     سرآمدی گروه های آموزشی دانشگاه در بین گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

-اهداف کوتاه مدت:

  1. -     توسعه، تقویت و حمایت از طرح ها و پروژه های ارتباط با صنعت
  2. -     هم افزائی در توان و پتانسیل مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی درون و برون سازمانی
  3. -     حمایت از پایان نامه ها – طرح های پژوهشی مبتکران جوان- حوزه های کارآفرینی( خلق ثروت- ارزش آفرینی)
Template settings