برنامه استراتژیک و عملیاتیرسالت :

با توجه به تغییرات و تحولات در زمینه­ های علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی، منطقه­ ای و جهانی، اقتضا می­ نماید تا در جهت پویایی و بالندگی گام جدی­دتری برداشته شود. دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به ارزش­ های حاکم بر جامعه، درصدد تعلیم و تربیت نیروی شایسته و کارآمد برای ارائه خدمات و ارتقاء سطح سلامت، افزایش سطح توانمندی اعضای هیئت  علمی و همسو شدن با تحولات و رسالت کلی دانشگاه می­ باشد.

بدین منظور دفتر توسعه آموزش دارای شرح وظایف زیر می ­باشد:

۱-      همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی

۲-      همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند­های آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

۳-      ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش

۴-      ارائه مشاوره در حیطه­ های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

۵-      شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

دورنما :

ما برآنیم که با تکیه بر اساتید مجرب و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حیطه مهارت­ های بالینی و بهداشتی، یکی از برجسته­ ترین و ارزنده­ ترین دفاتر توسعه آموزش علوم  پزشکی در زمینه آموزش و پژوهش در سطح کشور باشیم و بتوانیم سهم خود را در توسعه و ارتقاء کیفیت بهداشت و سلامت به بهترین نحو ایفا نماییم.

 

ارزشها :

-          رعایت احترام افراد

-          رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع

-          پاسخگویی به نیازهای جامعه

-          حفظ ارزشهای انسانی و توجه به اصل کرامت انسانی و اخلاق حرفه­ ای

-          تمرکز بر پژوهش­ها و فعالیت­های سودمند و کاربردی

-          بروز بودن از نظر علمی و استفاده از تکنولوژی آموزشی نوین

 

جهت دریافت برنامه عملیاتی  کلیک نمایید 


برنامه عملیاتی ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی
برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش
برنامه عملیاتی توانمندسازی
برنامه عملیاتی رتبه بندی آموزشی
برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی واحد اعتباربخشی
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش در سال ۱۴۰۰

Template settings