برنامه عملیاتی سال 1402 با توجه به اهداف راهبردی دانشگاه و بر اساس اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و با نگاه به راهبردها و سیاست های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده است.

 

-اهداف راهبردی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

 • نیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه اسلامی
 • حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سلامت
 • بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سلامت تحت پوشش
 • پیاده سازی رویکردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه
 • استقرار رویکرد دانشگاه الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
 • چابک­سازی سازمانی همراه با بهره­مندی از ظرفیت بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیرین 
 • تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سلامت با حمایت خاص از سیاست جمعیتی

 

مراحل تدوین این برنامه به شرح ذیل است:

 • مکاتبه با گروه های آموزشی دانشکده و اخذ نظرات آنها در خصوص برنامه عملیاتی واحد به صورت مکتوب با توجه به اهداف راهبردی دانشگاه.
 • تهیه ویرایش اول و دوم برنامه عملیاتی
 • تهیه نسخه تجمیعی برنامه عملیاتی
 • ارائه برنامه توسط ریاست محترم دانشکده

 

مهمترین ویژگی های برنامه عملیاتی سال 1402:

 • تلاش برای چابک سازی و ساده سازی برنامه
 • حفظ اهداف کلان برنامه راهبردی و اصلاح اهداف عملیاتی قبلی بر اساس رویکردها و سیاست های جاری
 • حذف اقدامات و فعالیت های روتین تا حد ممکن
 • اعمال سیاست ها و دستورالعمل های جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محتوای برنامه و...

امید است در سال پیش رو، اجرای این برنامه در دانشگاه منجر به حرکت به سمت اهداف راهبردی و سر منشأ تحول و بهبود در تمامی حوزه ها گردد.

 

جهت دانلود برنامه راهبردی و عملیاتی سال 1402 اینجا کلیک کنید.

Template settings