قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

به اطلاع می رساند برنامه حضور مشاوره روانشناسی در سال 1402 در محل دانشکده طبق جدول ذیل می باشد. از کلیه متقاضیان خواهشمند است جهت هماهنگی روز و ساعت مشاوره با روانشناس مربوطه به سرکار خانم برومند مسئول واحد امور دانشجویی فرهنگی دانشکده مراجعه فرمایند.

 

ردیف

مشاور

روز و ساعت

محل

1

حمیدرضا موسوی

روانشناس ارشد بالینی

اداره مشاوره و سلامت دانشجوئی        

یکشنبه ها  9  الی  13

 

اتاق کمیته پژوهشی دانشجویی

واقع در بال شرقی دانشکده بهداشت

Template settings