برای دانلود دفتر تلفن هایپرلینک شده اینجا کلیک کنید.

*جهت ارتباط مستقیم با هریک از واحد های دانشکده ابتدا شماره 8670 و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.    

 

                

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings