معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

نام: مهدی

  نام خانوادگی: فرزادکیا

  رتبه علمی: استاد

شماره تماس:021-88607941  

پست الکترونیکی: 

کارشناس پژوهشی

کارشناس پژوهشی: خانم عذرا نادری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس : 021-88622721
پست الکترونیکی: Researchcouncil2021@gmail.com

 

تماس با ما

شماره تماس با معاون پژوهشی دانشکده : 021-88607941

شماره تماس با کارشناس معاونت پژوهشی :88622721-021

Template settings