معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی فرزادکیا

رتبه علمی: استاد

تخصص: دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تلفن:  021-86704745    

پست الکترونیکی: Farzadkia.m@iums.ac.ir


کارشناس پژوهشی

کارشناس پژوهشی: خانم مهندس عذرا نادری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تلفن : 021-88622721
پست الکترونیکی: researchcouncil2021@gmail.com


تماس با ما

شماره تلفن معاون پژوهشی دانشکده : 021-86704745

شماره تلفن کارشناس معاونت پژوهشی :88622721-021

Template settings