چشم انداز :

دانشکده بهداشت در راستای تفکر ارتقاء سلامت و محور توسعه پایدار براین باور است تا با ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعاملات ملی و بین المللی بتواند رتبه اول در سطح کشور باشد

رسالت : ( ماموریت )

دانشکده بهداشت به عنوان بخش آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای ارتقاء سلامت عمومی جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی تلاش می نماید.


ارزشها:

ما برآنیم که با مشارکت کلیه همکاران دانشکده با نگاه نظام مند پژوهش های بنیادی و جامعه نگر را مبتنی بر موازین اسلامی و فرهنگ ملی و اصول اخلاقی به انجام برسانیم.

 

فرصت ها:        

۱- وجود صنایع متعدد در استان و منطقه

۲- افزایش تقاضا برای پژوهش در صنعت

۳- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

۴- وجود رسانه های گروهی محلی

۵- موقعیت جغرافیایی شهر تهران بعنوان پایتخت و استان

۶- وجود دانشکده های مختلف و مرتبط

۷- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان برای پژوهش

۸- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان برای شرکت در سمینارها و کنفرانس ها

۹- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به ارتباطات برون پژوهشی دانشگاهی

۱۰-  تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به ارائه مقالات ونشردرمجلات معتبرو ترویجی

۱۱- تمایل زیاد اساتید و دانشجویان به شرکت در برنامه های رسانه های جمعی

۱۲- ایجاد تفاهم نامه ها با مراکز تحقیقاتی

 

نقاط قوت:

۱- توانایی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ارتقاء دوره های فع

 

اهداف :

۱.فراهم آوری آموزش عالی برای عامه مردم، دانشجویان ، متخصصین ، کارکنان بهداشتی و متولیان سلامت  جامعه

۲.پیشنهاد اجرا و رهبری پژوهش کاربردی و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه در سطح ملی

۳.ارتقاء سلامت و سرویس های خدمات بهداشتی جامعه

۴.ارائه راهکاری مبتنی بر شواهد علمی به منظور سیاست گذاری امور مرتبط با سلامت

۵.انتشار و دسترسی به یافته های پژوهش و افزایش آگاهی های بهداشتی در جامعه و برای محققین

          ۶.ارتقاء ساختار و توانایی پژوهشی دانشکده

 

دانشگاه نسل سوم :

برای مشاهده بیانیه ی خط مشی حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم دانشکده بهداشت اینجا کلیک کنید.

 

 

Template settings