دانشجویان Ph.D که از سال ۱۳۸۹ اقدام به ثبت پایان نامه خود می نمایند ،موظفند حداقل دو مقاله ISI  یا pubmed  از مجموع فعالیت های آموزشی خود(شامل پایان نامه ، پروژه ،کارآموزی....) منتشر کنند تا اجازه دفاع از پایان نامه را داشته باشند . حداقل یکی از مقالات فوق می بایست از پایان نامه دانشجو استخراج شده باشد و لازم است در کلیه مقالات، آدرس دانشجو همان آدرس دانشکده و دپارتمان مربوطه باشد. 

فایل ها

تنظیمات قالب