معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده با هماهنگی سایر متولیان فرهنگی، در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه‌های آموزش و پژوهش، فرهنگ‌سازی برای ورود موفقیت‌آمیز دانشجو به جامعه پس از پایان تحصیل و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان را نیز بر عهده دارد.

 

وظایف اصلی این معاونت شامل ارائه خدمات رفاهی- دانشجویی و ارائه خدمات فرهنگی و فوق ‌برنامه در راستای اهداف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشد.

 

 

محور های فعالیت:

 1. برنامه ریزی و نظارت و هدایت دانشجو در امور فرهنگی و دانشجویی
 2. نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های فرهنگی و دانشجویی
 3. در نظر گرفتن تسهیلات و هماهنگی با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برای توسعه فعالیت های فرهنگی، رفاهی و دانشجویی
 4. برگزاری مراسم مختلف مذهبی و فرهنگی
 5. شناسایی معضلات روز فرهنگی جامعه، تاثیر آن بر دانشجویان و تلاش جهت تعدیل آن در حد امکان
 6. توسعه مشارکت دانشجویی و ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی استعدادهای نهفته آنان در صحنه های علمی فرهنگی
 7. ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی
 8. تشکیل جلسات شوراهای فرهنگی و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات آن
 9. تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی و هنری
 10. برگزاری انتخابات شورای صنفی و انجمن های علمی دانشجویی
 11. کلیه امور مربوط به انجمن های علمی دانشجویی و حمایت از ایشان در راستای رسیدن به اهداف دانشگاه
 12. برگزاری کارگاه های مختلف فرهنگی
 13. ارائه و اطلاع رسانی کلیه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

 

Template settings