درباره مرکز رشد و نوآوری

 

مرکز رشد و نوآوری دانشکده بهداشت  در پاییز 1401 به طور رسمی آغاز به کار نمود. فعالیت های این مرکز در راستای سیاست های کلان دانشگاه علوم پزشکی ایران، برای تحقق اهداف دانشگاه نسل نو تعریف شده است. اولویت های اصلی مرکز رشد توجه به حوزه فن آوری، کارآفرینی و خلق ثروت با توجه به پتانسیل های علمی و تجهیزاتی دانشکده بهداشت است. 

     

                                        

 

 

 

 

 

چشم انداز

 

چشم انداز مرکز رشد و نوآوری مرکز رشد دانشکده بهداشت، ارتقای مرکز به یکی از مراکز رشد برتر کشور با توسعه اکوسیستم فناوری دانشگاهی در حوزه های تخصصی فعال در دانشکده

 

مأموریت

 • انتقال فناوری از محیط دانشگاهی به بطن جامعه؛
 • ایجاد بستر مناسب در راستای حمایت از ایده‌های مبتکرانه و تسهیل مسیر ایده تا ثروت؛
 • ترویج فرصت‌‌های کارآفرینی و ترغیب دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت؛
 • گسترش کسب‌ ‌و کار مبتنی بر دانش و تسهیل تجاری سازی فناوری‌های کاربردی.

اهداف

 • حمایت از کارآفرینان فناور در حوزه بهداشت و سلامت؛
 • ترویج فرهنگ کارآفرینی بر مبنای دانش و فناوری در دانشجویان دانشکده بهداشت؛
 • کمک به بلوغ ایده‌ها و تجاری سازی فناوری‌های بومی؛
 • ایجاد بستر همکاری بین مخترعین و متخصصین با سرمایه گذاران؛
 • همکاری با سازمان‌ها و نهاد های ملی و استانی برای فعالیت در زمینه تولید محصولات و خدمات مورد نیاز.

 

حمایت‌های مرکز رشد و نوآوری دانشکده بهداشت

 • تأمین فضای استقرار؛
 • تأمین خدمات دفتری و اداری؛
 • امکان استفاده از آزمایشگاه‌های دانشکده بهداشت؛
 • آموزش و مشاوره‌های تخصصی؛
 • مشاوره‌های حقوقی؛
 • تسهیل ارتباط با نهادهای ملی؛
 • شرکت در رویدادها؛
 • جذب سرمایه گذار و شتابدهنده.

 

فرآیندها

 

 • فرآیند ثبت و داوری ایده
 • تکمیل فرم ایده توسط متقاضی به‌صورت برخط از طریق سایت مرکز رشد دانشگاه و انتخاب مرکز رشد قمر دانشکده بهداشت به‌عنوان محل پذیرش؛
 • تشکیل جلسه مشاوره اولیه با حضور متقاضی؛
 • بررسی ایده در شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری دانشکده بهداشت؛
 • ارجاع ایده به مرکز رشد و نوآوری دانشگاه برای بررسی در شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه و شورای عالی فناوری دانشگاه؛
 • طی مراحل تخصصی در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه برای پذیرش و استقرار در مرکز رشد دانشکده بهداشت در دوره‌ای پیش رشد و یا رشد.

 

 • فرآیند مشاوره
 • مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با مرکز رشد دانشکده بهداشت و دریافت مشاوره اولیه؛
 • ارجاع متقاضی به مشاوران تخصصی مرکز رشد دانشگاه در زمینه‌های کسب و کار، توانبخشی، حقوقی و فناوری اطلاعات.

 

 

اعضای شورای فناوری دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / گروه آموزشی

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

استاد

Vafa.m@iums.ac.ir

2

دکتر مهدی فرزادکیا

معاون پژوهشی

استاد

Farzadkia.m@iums.ac.ir

3

دکتر مسعود سلیمانی

گروه اپیدمیولوژی

استاد

Solaymani.m@iums.ac.ir

4

دکتر محمدصادق قاسمی

گروه ارگونومی

دانشیار

Ghasemi.m@iums.ac.ir

5

دکتر علی اسرافیلی

گروه مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

esrafili.a@iums.ac.ir 

6

دکتر شهرام وثوقی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشیار

Vosoughi.sh@iums.ac.ir

7

دکتر مسعود مطلبی

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

استادیار

Motalebi.m@iums.ac.ir

8

دکتر مسعود صالحی

گروه آمار زیستی

دانشیار

Salehi.m@iums.ac.ir

9

دکتر ناهید آریائیان

گروه علوم تغذیه

استاد

Aryaeian.n@iums.ac.ir

10

دکتر احسان گروسی

گروه ارگونومی

استادیار

Garosi.e@iums.ac.ir

 

 لینک های مفید

 

                                                            

 

 

        مرکز رشد و نوآوری داشگاه علوم پزشکی ایران                                       

 

 

Template settings