واحد امور دانشجویی و فرهنگی

 امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت به مسئولیت سرکار خانم فرانک برومند امور مربوط به خدمات دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد.

 

       

     سرکار خانم فرانک برومند

 

    لیسانس علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

     شماره تماس : 86704658

 

     ایمیل :  boroumand.f@iums.ac.ir

     ایمیل معاونت : vcs@iums.ac.ir

 
شرح وظایف واحد امور دانشجویی و فرهنگی


شرح وظایف مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

              

 ➜مطالعه قوانین و دستورالعمل های لازم امور دانشجویی فرهنگی و اجرای آنها

 ➜اطلاع رسانی ، پیگیری، راهنمایی های لازم در مورد هرگونه تسهیلات و ارائه امکانات مورد نیاز رفاهی از قبیل کلیه وامهای دانشجویی، خوابگاه و... به کلیه دانشجویان از طریق  ➜سایت دانشکده، بردها، پاسخگویی تلفنی و حضوری

 ➜انجام امور مربوط به وامهای دانشجویی در بازه زمانی مقرر از جمله وام شهریه، وام بنیاد علوی و وام ودیعه مسکن و  ... (اطلاع رسانی به دانشجویان واجد شرایط، تکمیل فرم های درخواست وام توسط متقاضیان و اعمال شرایط لازم جهت دریافت وام ، دریافت مدارک لازم، هماهنگی با دانشجویان متقاضی، برطرف کردن ایرادات و انجام مکاتبات لازم در این خصوص با معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜هماهنگی و پیگیری از گروه های آموزشی دانشکده در خصوص اخذ اطلاعات دانشجویان جهت برخی از وام های دانشجویی و اموری از این قبیل

 ➜انجام امور مربوط به شورای صنفی دانشکده و انتخابات به صورت سالانه ، اطلاع رسانی و مکاتبات با معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜ارائه فرمهای تسویه حساب دانشجویی و راهنمایی های لازم در این خصوص

 ➜تکمیل فرم میزان بدهی جهت دانشجویان قدیمی و عدم مراجعه و انصرافی با اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜اقدام و تهیه پاسخ به  مکاتبات دانشجویی فرهنگی از سوی معاونت دانشجویی و انجام سایر اقدامات در این خصوص

 ➜اطلاع رسانی و انجام کلیه راهنمایی های لازم به کلیه دانشجویان در خصوص نحوه دریافت اسناد تعهد محضری و شرایط آن و تحویل اصل اسناد به صورت حضوری یا از طریق پست، جهت دریافت تسهیلات رفاهی از جمله وامهای دانشجویی و خوابگاه

 ➜بررسی و چک کردن کلیه اسناد سند تعهد محضری دانشجویان متقاضی تسهیلات و مطابقت با نمونه خام و دریافت حکم کارگزینی ضامن (علی الخصوص دانشجویان جدیدالورود)، سپس پیگیری از دانشجویان و سایر اقدامات جهت برطرف کردن مشکلات اسناد تعهد محضری

 ➜اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم در زمینه ثبت اسناد تعهد محضری در پورتال تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به کلیه دانشجویان

 ➜هماهنگی با معاونت دانشجویی فرهنگی در خصوص انجام تعدادی از امور متفرقه دانشجویان

 ➜اطلاع رسانی در خصوص چگونگی و نحوه دریافت کارت دانشجویی هوشمند به دانشجویان جدید الورود و تعیین بازه زمانی مراجعه دانشجویان به امور دانشجویی دانشکده جهت دریافت کارت دانشجویی

 ➜دریافت فیش های واریزی کارت های دانشجویی و ارسال به دانشگاه به همراه لیست دانشجویان

 ➜ارسال کلیه اسناد تعهد محضری چک شده به همراه لیست داشجویان به معاونت دانشجویی دانشگاه جهت اسکن و سایر اقدامات

 ➜به روزرسانی مطالب (آیین نامه ها ، فرمها و ... ) در سایت دانشکده  بخش امور دانشجویی

 ➜تهیه اخبار مختلف امور دانشجویی فرهنگی و ارسال به روابط عمومی دانشکده جهت درج در سایت دانشکده

 ➜شرکت در همایش ها ، نمایشگاهها به صورت حضوری یا مجازی و گزارش فعالیتهای دانشکده در حوزه های مختلف فرهنگی

 ➜برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی با هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به صورت حضوری یا مجازی (همایش معارفه)

 ➜هماهنگی های لازم در خصوص انجمن علمی دانشجویی دانشکده با اعضای شورای نظارت دانشکده و دبیر انجمن، انجام کلیه مراحل تشکیل انجمن و انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن و ارائه گزارش عملکرد انجمن به دانشگاه، هماهنگی و تشکیل جلسات شورای نظارت دانشکده و انجام سایر امور مربوط به انجمن ها و سایر هماهنگی ها با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در این خصوص

 ➜شرکت در جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی

 ➜انجام امور مربوط به اعتباربخشی بخش خدمات دانشجویی و جمع آوری و بروز نمودن مستندات به صورت سالانه

 ➜هماهنگی های لازم جهت شرکت دانشجویان در جشنواره های فرهنگی

 ➜شرکت در جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انجام پیگیری ها و امور لازم از جمله جلسات در خصوص شورای نظارت انجمن های علمی دانشجویی و جلسات همایش معارفه دانشجویان جدید الورود و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات آن و سایر هماهنگی ها

 ➜مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه

Template settings