• جهت دستیابی به برنامه کارگاه های آموزشی دانشکده بهداشت فایل مرتبط را می توانید دانلود کنید .

 

لیست کارگاه های نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

فهرست کارگاه های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در بهار 1403

 


 

همچنین جهت اطلاع از برنامه ها و اخبار کارگاه های آموزشی تحت پوشش دفتر توسعه آموزش دانشکده و کارگاه های ضمن خدمت مخصوص پرسنل آیکون مورد نظر وارد شوید.

 

                                                            

Template settings