کلاس های جبرانی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشکده بهداشت

 

عنوان درس گروه آموزشی زمان مکان استاد
دانشجویان
بیماری های غیر واگیر اپیدمیولوژی 5 و 12 دی ماه ، ساعت 15-13
لابراتوار اپیدمیولوژی    
اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 5 دی ماه ، ساعت 11:30-13:00   دکتر دهداری ترم 3 کارشناس ارشد
درس ارگونومی شغلی 1
ارگونومی
5 دی ماه ، ساعت ۸ تا ۱۰
کلاس شماره 10 دکتر وثوقی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
مهندسی فاکتورهای انسانی مهندسی بهداشت حرفه ای
10 دی ماه ، ساعت ۸ تا ۱۰
کلاس شماره 10 دکتر وثوقی دکترا ترم 1
ارگونومی شغلی 2
مهندسی بهداشت حرفه ای 12 دی ماه، ساعت 12 تا ۱۰
کلاس شماره 2 دکتر وثوقی کارشناسی پیوسته ترم 7

 

 

Template settings