معرفی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

 

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و شورای مرکزی (4 نفر) می باشد.

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت از اعضای هیأت علمی است که با حکم معاون پژوهشی دانشکده برای مدت 1 سال منصوب می گردد. تعداد اعضای شورای مرکزی  کمیته تحقیقات  و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت برابر با تعداد واحدهای کمیته به علاوه یک نفر دبیر می باشد که طی انتخابات توسط مجمع عمومی هر دانشکده از بین کاندیدا های عضویت در شورای مرکزی انتخاب می شوند. در حال حاضر، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت دارای 4 واحد شامل پژوهش، فناوری، آموزش و روابط عمومی (اجرایی) است. هر واحد دارای یک مسئول و یک عضو علی البدل است. قابل ذکر است که دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیشنهاد شده، انتخاب می گردد.

 

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده

 

سرکار خانم دکتر طاهره دهداری

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

رتبه علمی : دانشیار

تلفن ثابت: 86704756

ایمیل آکادمیک : http://dehdari.t@iums.ac.ir

 

چشم انداز، رسالت و ماموریت های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت بر "آموزش پژوهش" به دانشجویان استوار می باشد. کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت بر آن است که با استفاده از توانمندی ها و قابلیت های دانشجویان در امر فناوری و انجام پژوهش های بنیادی-کاربردی، در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و کشور پیش رود.

 

اهداف کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

 1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
 2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
 3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
 4.  ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان
 5.  ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
 6.  بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

 

شرح وظایف کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

 1. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی فعالیت های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده
 2. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه ها در جهت اهداف کمیته
 3. انجام امور اداری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده
 4. برگزاری انتخابات در جهت تعیین اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده
 5. صدور ابلاغ اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده
 6. تعیین دبیر کمیته، بررسی و در صورت امکان قبول استعفای دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و انتصاب دبیر جدید کمیته
 7. اطلاع رسانی نامه های دریافت شده از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و سایر واحدهای دانشکده و دانشگاه
 8. تشکیل جلسات به منظور بررسی عملکرد واحدهای تحت پوشش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده و
  چالش های موجود
 9. برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان در امر آموزش و پژوهش (حتی الامکان با تدریس خود دانشجویان) و صدور گواهی های لازم
 10. دریافت پروپوزال طرح های پژوهشی دانشجویی دانشکده، انجام داوری، ارسال موارد مصوب به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و انجام سایر پیگیری های لازم

 ➜اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 ➜آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 ➜فرمت پروپوزال طرح تحقیقاتی


افیلیشن کمیته
کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Student Research Committee, Faculty of public health ,Iran University of medical sciences, Tehran, Iran

آدرس تلگرام
@t.me/iums_src

ایمیل کمیته جهت ارسال طرح ها دانشجویی 
pazhoohesh.komitegmail.com


 جهت دریافت فرم درخواست عضویت در کمیته کلیک نمایید

 

اعضای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

 

سمت

نام و نام خانوادگی

دبیر کمیته

جناب آقای محمود یوسفی

مسئول بخش روابط عمومی

سرکار خانم فاطمه ایزدخواه

مسئول بخش پژوهشی

سرکار خانم منیزه فقیر گنجی

مسئول بخش فناوری

جناب آقای حسین شاهین فر

مسئول بخش آموزش

جناب آقای مصطفی نوروز زاده

عضو علی البدل بخش آموزش

سرکار خانم صحی حیدری نژاد

عضو علی البدل بخش پژوهش

سرکار خانم روژان خضری

عضو علی البدل بخش روابط عمومی

سرکار خانم رقیه نوری طهنه

عضو علی البدل بخش فناوری

جناب آقای مجید امیر سرداری

Template settings