گروه آمار زیستی

گروه آمار زیستی

مدیر گروه آمار زیستی

 

دکتر مسعود صالحی

 دکتری تخصصی آمار زیستی

 مرتبه علمی : دانشیار

تلفن تماس :۸۶۷۰۴۷۷۹

فاکس :۸۸۶۲۲۷۰۷

پست الکترونیک : salehi.m@iums.ac.ir

 

اهداف آموزشی

1-ارایه دروس آمار و سایر دروس مرتبط برای دانشجویان دانشکده ها بر حسب نیاز.

2-ارزشیابی مداوم گروه به منظور بررسی مشکلات آموزشی جهت رفع آنها.

3-ارتقاء سطح علمی دانشجویان گروه از طریق برگزاری کلاس و کارگاه های مورد نیاز

اهداف پژوهشی

1-     تهیه پروپوزال های تحقیقاتی در جهت انجام تحقیقات کاربردی گروه و دانشکده

2-    تشویق دانشجویان ارشد آمار به همکاری در طرح های تحقیقاتی گروه و بکار گیری آنان در طرح های تحقیقاتی گروه.

3-    استفاده از دانشجویان ارشد گروه برای مشاوره آماری به پایان نامه های دانشجویان دانشکده.

4-    برگزاری کارگاه های مختلف برای توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

5-    تشکیل اتاق مشاوره به منظور ارایه مشاوره آماری به همکاران عضو هیات علمی دانشگاه

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.

Template settings