گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیر محترم گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر مهناز صلحی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 86704758

پست الکترونیکی: solhi.m@iums.ac.ir

 

تاریخچه گروه

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت همزمان با تأسیس دانشکده بهداشت آغاز به فعالیت کرد.  پذیرش دانشجو در این گروه از ابتدای سال تحصیلی 1364-1363 در رشته کاردانی بهداشت عمومی (‌در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها ) آغاز شد. سال 67 کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی در این گروه تاسیس شد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در سال 1378 مشغول به تحصیل شدند. سال1387 نیز گروه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نمود، پس از آن در سال 1397  دانشجویان  اولین دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته  آموزش جامعه نگر در نظام سلامت پذیرش شدند. هم اکنون دانشجویان در سه  مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت  و دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در این گروه در حال تحصیل می باشند

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید

 

Template settings