گروه ارگونومی

گروه ارگونومی

مدیر گروه ارگونومی

 

دکتر محمد صادق قاسمی
دکتری تخصصی(PhD) ارگونومی/ گرایش بیومکانیک

مرتبه علمی استاد
تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۸۳۹
فاکس: ۸۶۷۰۲۷۰۷
پست الکترونیکی:   ghasemi.m@iums.ac.ir 

 

تاریخچه گروه ارگونومی

با توجه به شیوع مخاطرات و آسیب های شغلی مرتبط و همچنین فقدان متخصصین ارگونومی و نبود مرجع علمی معتبر برای نظارت بر طراحی محصولات ارگونومیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری اولیه دانشکده علوم توانبخشی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ اقدام به راه اندازی گروه آموزشی ارگونومی با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد نمود و در حال حاضر این گروه در دانشکده بهداشت مستقر میباشد. هدف گروه ارگونومی مشارکت در حفظ و ارتقاء سلامت، ایمنی و رفاه افراد در سطح جامعه و توسعه دانش ارگونومی در سطح منطقه ای و بین المللی میباشد. در حال حاضر، گروه ارگونومی با در اختیار داشتن اساتید مجرب و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب، تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند جهت استقرار در شرکت ها، صنایع، کارخانه ها و مراکز بهداشتی و همچنین انجام پژوهش های کاربردی و محصول محور را به عهده دارد. 

 


 

Template settings