گروه اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی

مدیرگروه اپیدمیولوژی

 

دکتر سیدعباس متولیان            

دکترای اپیدمیولوژی
مرتبه علمی استاد
تلفن تماس : 86704704
فاکس :
پست الکترونیک:
     

 

تاریخچه گروه اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژ ی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  ۱۳۶۳ با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی مبارزه با بیماریها برای یک دوره محدود شروع به کار کرد. این گروه از مهر سال ۱۳۸۶ پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی را آغاز  و از بهمن ۱۳۸۸ مبادرت به پذیرش دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی نمود. در حال حاضر گروه اپیدمیولوژی با ۷ عضو هیئت علمی و یک کارشناس مشغول به فعالیت است.

 

اهداف و رسالت

تربیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای اپیدمیولوژی که از لحاظ دانش فنی قابلیت فعالیت بعنوان یک پژوهشگر مستقل را داشته باشند. این دانشجویان باید  قادر باشند کلیه مراحل مطالعاتی ،طراحی ،جمع آوری داده، آنالیز و گزارش دهی مطالعات اپیدمیولوژیک را در حیطه های بالینی و اجتماعی به انجام رسانند .دانشجویان بایستی بر باور هم افزایی تعلیم و تعلم اشراف پیدا کرده و از هر فرصتی برای به خدمت گرفتن یکی برای رسیدن به دیگری استفاده نمایند. گروه اپیدمیولوژی در کنار دانش فنی بر رشد و شکوفایی شخصیت علمی و حرفه ای دانش آموختگان تاکید دارد.

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.

Template settings