گروه خدمات بهداشتی

گروه خدمات بهداشتی

مدیر گروه خدمات بهداشتی

دکتر مهناز صلحی        

 دکترای تخصصی آموزش بهداشت 
 مرتبه علمی استاد

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۵۸

فاکس: ۸۸۶۲۲۷۰۷
 پست الکترونیکی:solhi.m@iums.ac.ir

 http://solhi.m@iums.ac.ir

 

تاریخچه

 
گروه خدمات بهداشتی همزمان با تأسیس دانشکده بهداشت آغاز به فعالیت کرد.  پذیرش دانشجو در این گروه از ابتدای سال تحصیلی 1364-1363 در رشته کاردانی بهداشت عمومی (‌در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها ) آغاز شد. سال 67 کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی در این گروه تاسیس شد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در سال 1378 مشغول به تحصیل شدند. سال1387 نیز گروه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نمود، پس از آن در سال 1397  دانشجویان  اولین دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته  آموزش جامعه نگر در نظام سلامت پذیرش شدند. هم اکنون دانشجویان در سه  مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت  و دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در این گروه در حال تحصیل می باشند.
 
 
Template settings