گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر عماد دهقانی فرد 

دکتری مهندسی بهداشت محیط 
 مرتبه علمی استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶09
فاکس : ۸۸۶۲۲۷۰۷
پست الکترونیکی: dehghanifard.e@iums.ac.ir

 

تاریخچه گروه

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران  در شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ ۱۷/۹/ ۱۳۶۶ از ادغام دو موسسه مدرسه عالی بهداشت محیط فردیس و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی در زمینه علوم بهداشتی  مورد تصویب قرار گرفت.گروه بهداشت محیط در دانشکده بهداشت ضمن اهتمام ورزیدن به تعلیم و تربیت دانشجویان  در دوره های کاردانی بهداشت محیط ازسال ۱۳۶۳تا سال ۱۳۸۷ ، دوره کارشناسی ناپیوسته روزانه از سال ۱۳۷۸ تاسال ۱۳۸۹و دوره کارشناسی ناپیوسته شبانه از۱۳۷۷تا سال ۱۳۸۷به تدریس وآموزش در زمینه های مهندسی آب، مهندسی فاضلاب، کنترل آلودگی هوا،مواد زائد جامد، بهداشت مواد غذائی، بهداشت مسکن و ارزیابی اثرات توسعه بر محیطزیست پرداخته است واز سال ۱۳۷۸در چارچوب برنامه های مصوب کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محیط نیز فعالیت نموده است.

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.

Template settings