معاونت اداری – مالی به عنوان یکی از معاونت‌های سه گانه دانشکده بهداشت، وظیفه حسن اجرای قوانین و فعالیت های اداری و همچنین پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی دانشکده را بر عهده دارد. سابقه تاسیس معاونت  پشتیبانی دانشکده، به زمان تاسیس دانشکده بهداشت در سال ۱۳۶۶ برمیگردد.  هدف از تأسیس این معاونت بهبود و ارتقای کمی وکیفی فعالیتهای اداری ومالی، تلاش وترویج ارتقای دانش و مرتبه شغلی کارکنان است.

مأموریت
مأموریت اصلی معاونت اداری-مالی دانشکده بهداشت در سه محور زیر خلاصه میشود.

  •  برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری
  • پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری
  • بهره گیری از توانائی ها و ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف دانشکده و دانشگاه،


انتظار میرود که در راستای اهداف کلان و راهبردی دانشکده، معاونت اداری-مالی به عنوان پشتیبان سایر معاونت ها عمل کرده و در تخصیص منابع و هماهنگی های لازم پیشرو باشد.


 
 اهداف کلان
در راستای ایجاد یک محیط کار آرمانی و کارآمد و همچنین ارایه خدمات بموقع و مناسب به سایر واحدها، معاونت اداری-مالی دانشکده در هماهنگی با سایر مسئولین دانشکده و دانشگاه اهداف زیر را دنبال میکند.
 

  • تأمین، حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد.
  • نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و...
  • کاهش مراجعات حضوری به واحدهای تابعه دانشکده از طریق راه اندازی میز خدمت.
  • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، ارزشیابی صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری.
  • ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع و توجه به اصل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن.
  • نظارت و مستند سازی طرح های عمرانی وتعمیرات (بازسازی وتوسعه فضای فیزیکی)
Template settings