واحد اداره آموزش

اداره آموزش دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم فرحناز قاسمی امور مربوط به خدمات آموزشی دانشکده را بر عهده دارد. سرکار خانم قاسمی فارغ‌التحصیل رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) می‌باشند. ایشان در سال ۱۳۸5 فعالیت خود را در واحد آموزش دانشکده بهداشت دانشکاه علوم پزشکی ایران آغاز نمودند.

سایر اعضای اداره آموزش

 ➜سرکار خانم منیژه بابایی ( کلیه امور مربوط به مقطع کارشناسی ارشد ، دوره مجازی آموزش جامعه نگر و ارزشیابی هیات علمی )
  سرکار خانم سمیرا دامن خورشید ( کلیه امور مربوط به کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، ابلاغ های درسی و حق التدریس، نظام وظیفه، استعداد درخشان و امتحانات )
  سرکار خانم بتول اسفندیاری ( کلیه امور مربوط به مقطع PhD،  برنامه ریزی درسی و سماء مالی )
  سرکار خانم فرانک برومند (کلیه امور مربوط به دوره عالی MPH ، امور مربوط به جذب هیأت علمی )
  جناب آقای محمدحسن امیری ( انجام امور مربوط به کلاسها و همکاری با سایت دانشکده )
                                                                            
                                                                                                   کارشناسان جایگزین       
 

مسئول اداره آموزش

جایگزین

خانم قاسمی

خانم اسفندیاری

کارشناسان اداره آموزش

جایگزین

خانم اسفندیاری

خانم برومند

خانم خورشیدی

خانم بابایی

خانم بابایی

خانم خورشیدی

خانم برومند

خانم اسفندیاری 

کلیه خدمات آموزشی دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دوره عالی MPH این دانشکده توسط کارشناسان محترم اداره آموزش انجام می شود، همچنین واحد بایگانی زیر نظر اداره آموزش فعالیت می نماید.

 
امور دانشجویی و فرهنگی

خانم فرانک برومند
86704658
بایگان 

آقای محمدحسن امیری
86704640

از عمده ترین فعالیت های واحد آموزش میتوان به انجام امور مربوط به انتخاب واحد، انتقالی، مهمانی، حذف و اضافه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل، برنامه ریزی امور مربوط به حق التدریس و ... را نام برد.

فرحناز قاسمی 
رئیس اداره آموزش 
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704777
  شرح وظایف

بتول اسفندیاری
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704624
  شرح وظایف

سمیرا دامن خورشید
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704655
شرح وظایف

منیژه بابایی
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704655
 شرح وظایف

فرانک برومند
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704658
 شرح وظایف

محمد حسن امیری
بایگان آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704640
 شرح وظایف
 
 
Template settings