واحد اداره آموزش

اداره آموزش دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم فرحناز قاسمی امور مربوط به خدمات آموزشی دانشکده را بر عهده دارد. سرکار خانم قاسمی فارغ‌التحصیل رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) می‌باشند. ایشان در سال ۱۳۸5 فعالیت خود را در واحد آموزش دانشکده بهداشت دانشکاه علوم پزشکی ایران آغاز نمودند.

برنامه ملاقات رئیس اداره آموزش


سایر اعضای اداره آموزش


 ➜سرکار خانم منیژه بابایی ( کلیه امور مربوط به مقطع کارشناسی ارشد ، دوره مجازی آموزش جامعه نگر و ارزشیابی هیات علمی )
  سرکار خانم سمیرا دامن خورشید ( کلیه امور مربوط به کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، ابلاغ های درسی و حق التدریس، نظام وظیفه، استعداد درخشان و امتحانات )
  سرکار خانم بتول اسفندیاری ( کلیه امور مربوط به مقطع PhD،  برنامه ریزی درسی و سماء مالی )
  سرکار خانم فرانک برومند (کلیه امور مربوط به دوره عالی MPH ،MD-MPH امور مربوط به جذب هیأت علمی )
  جناب آقای داود نجفی ( انجام امور مربوط به کلاسها و همکاری با سایت دانشکده )
                                                                            
                                                                                                   کارشناسان جایگزین       
 

مسئول اداره آموزش

جایگزین

خانم قاسمی

خانم اسفندیاری

کارشناسان اداره آموزش

جایگزین

خانم اسفندیاری

خانم برومند

خانم خورشیدی

خانم بابایی

خانم بابایی

خانم خورشیدی

خانم برومند

خانم اسفندیاری 

کلیه خدمات آموزشی دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دوره عالی MPH این دانشکده توسط کارشناسان محترم اداره آموزش انجام می شود، همچنین واحد بایگانی زیر نظر اداره آموزش فعالیت می نماید.

 
مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

خانم فرانک برومند
86704658
بایگان 

آقای داود نجفی
86704640

از عمده ترین فعالیت های واحد آموزش میتوان به انجام امور مربوط به انتخاب واحد، انتقالی، مهمانی، حذف و اضافه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل، برنامه ریزی امور مربوط به حق التدریس و ... را نام برد.

فرحناز قاسمی 
رئیس اداره آموزش 
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704777
amozesh_soh@iums.ac.ir
  شرح وظایف

بتول اسفندیاری
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704624
amozesh_soh@iums.ac.ir
  شرح وظایف

سمیرا دامن خورشید
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704655
amozesh_soh@iums.ac.ir
شرح وظایف

منیژه بابایی
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704655
amozesh_soh@iums.ac.ir
 شرح وظایف

فرانک برومند
کارشناس اداره آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704658
amozesh_soh@iums.ac.ir
 شرح وظایف

داود نجفی
بایگان آموزش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704640
amozesh_soh@iums.ac.ir
 شرح وظایف
 
 
Template settings