گروه علوم تغذیه

گروه علوم تغذیه

مدیر گروه علوم تغذیه

دکتر شیما جزایری     

دکتری  تخصصی علوم تغذیه گرایش اپیدمیولوژی
مرتبه علمی استاد
تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۸۰۵
فاکس: ۸۸۶۲۲۷۰۷
پست الکترونیکی:  Jazayeri.sh@iums.ac.ir

 

تاریخچه گروه

گروه علوم بهداشتي و تغذيه  از اواخر سال 1379 با مدیریت آقای دکتر سید ضیاء الدین مظهری از گروه اپیدمیولوژی تفکیک گردید و از مهر سال 1380 با مدیریت دکتر شهریار اقتصادی و با پذیرش 4 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه شروع بکار نمود. در دوره اول تا دوره دهم مجموعا 55 دانشجوی کارشناسی ارشد را تربیت و فارغ التحصیل نموده است. پس از آن از آذر ماه 1389 تا فروردین 1392 دانشگاه علوم پزشكي ایران با دانشگاه علوم پزشكي تهران ادغام شد.

 در حال حاضر (1401)  تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه بالینی 20 نفر، کارشناسی ارشد علوم تغذیه 26 نفر و علوم بهداشتی در تغذیه 2 نفر می باشند.

دوره دكتري تغذيه نيز از سال 1383 داير گرديده و تا سال 86 در بهمن هر سال 2 نفر در اين دوره در دانشكده پذيرفته شده اند و در سال 87 تعداد 5 نفر و سال 88 نيز 3 نفر  پذيرش گرديده اند كه در مجموع در شش دوره پیش از ادغام 16 دانشجو در مقطع دكتري در دانشكده پذيرفته شده اند.

در حال حاضر (1401)، تعداد دانشجویان دکتری 17 نفر می باشد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.

 

Template settings