اهداف و رسالت

 

توانمند کردن افراد جهت ارتقا سلامت در جامعه هدف اصلی دوره MPHاست بر این اساس رسالت دوره MPHتربیت افرادی است که قادر باشند سلامت و عوامل موثر بر آن را به خوبی بشناسند و باکنترل موثر این عوامل سلامت جامعه را به نحو مطلوب بهبود بخشند و بتوانند رابطه بین تئوری و عمل ، مردم وسیاستگزاران ، تحقیقات نظری و واقعیت های را در صحنه جامعه پیاده کنند.
بنابراین رسالت دوره و دانش آموختگان آن را در ۶ محور زیر باید خلاصه کرد :
۱-    توانایی تعریف دقیق مسائل مربوط به سلامتی درایران و جهان
۲-    توانایی تعیین اندازه و وسعت مسائل مربوط به سلامتی
۳-    توانایی تعیین علل و عوامل موثر بر سلامتی
۴-    توانای طراحی استراتژیهای مناسب برای دخالت و پیشگیری
۵-    توانایی تعیین مناسب ترین شیوه عملکرد ، با توجه به مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی
۶-     اعمال شیوه های جدید مراقبتی و مدیریتی سلامت و ارزشیابی آن
به طور خلاصه رسالت دوره و دانش آموختگان آن در آموزش تحقیق و مدیریت مسائل مربوط به سلامتی جامعه در ایران و جهان می باشد.
ارزش ها و باورهای دوره
۱-    حفظ و ارتقا سلامت جامعه بر مبنای حقوق مسلم بشر
۲-    برابری و عدالت محوری در ارائه خدمات بهداشتی درمانی
۳-    جامعه نگری بر مقوله سلامت
۴-    توانمند سازی انسان ها برای مدیریت بر سلامتی خویش
پاسخ گوئی ، مسئولیت پذیری ، نگاه انسانی به مقوله سلامت از سوی ارئه دهندگان خدمات

 

اعضای دوره عالی بهداشت عمومی MPH

 

                                                                                              

                                                                                                    معاون پژوهشی گروه                                                  معاون آموزشی گروه            

                                                                                                     خانم دکتر ملیکا خارقانی مقدم                                      آقای دکتر مسعود مطلبی قائن

                                                                                                       شماره تماس:  ۸۶۷۰4785                                          شماره تماس: ۸۶۷۰4840    

 

 

اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دوره عالی MPH

     

                 دکتر شهنار ریماز                            دکتر فاطمه السادات بهارانچی                     دکتر عماد دهقانی فرد                              دکتر حسین ابراهیمی                                   دکتر ناهید آریائیان

       هئیت علمی گروه اپیدمیولوژی                        هئیت علمی گروه آمار زیستی            هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط         هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای              هئیت علمی گروه علوم تغذیه

 

 

 

        کارشناس گروه آموزشی دوره عالی MPH

 

     سرکار خانم مهرنوش نکته دان

 

    فوق لیسانس آموزش پزشکی

 

     شماره تماس : 86704816

 

     ایمیل : mph.iums@gmail.com

     

 

 

  
Template settings