لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه ژورنال کلاب آقای محمدباقر عاقبت بخیر دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
حذف تولوئن از هوا با استفاده از راکتور پلاسما غیرحرارتی کاتالیزوری در ولتاژ کم

برگزاری جلسه ژورنال کلاب آقای محمدباقر عاقبت بخیر دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

جلسه ژورنال کلاب آقای محمدباقر عاقبت بخیر دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان " عملکرد راکتور پلاسما غیر حرارتی کاتالیزوری در ولتاژ کم جهت حذف تولوئن در هوا" به راهنمایی جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی و جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی در تاریخ 19 اردیبهشت 1403 ساعت 13:00-11.30 در سالن شهید رحیمی برگزار شد.

برگزاری ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان Ph.D بهداشت حرفه ای در نیمسال دوم 1403-1402
ژورنال کلاب- دانشجویان Ph.D- بهداشت حرفه ای

برگزاری ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان Ph.D بهداشت حرفه ای در نیمسال دوم 1403-1402

شانزدهمین جلسه ژورنال کلاب مهندسی بهداشت حرفه با ارائه خانم زهرا السادات موسوی فرد در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 و ساعت 11:30 الی 13:00 به صورت حضوری در سالن کنفرانس برگزار می‌گردد.

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم طاهره اسکندری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم طاهره اسکندری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

جلسه ژورنال کلاب خانم طاهره اسکندری دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "رویکردهای موثر کنترل مهندسی صوت با استفاده از تکنیک شبیه سازی نقشه برداری صوتی تصادفی: یک مطالعه موردی در کارخانه روغن پالم" به راهنمایی جناب آقای دکتر علیمحمدی و سرکار خانم دکتر رفیعی پور در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 ساعت 13:00-11.30 در سالن شهید رحیمی برگزار شد.

جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار برگزار شد

جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار برگزار شد

جلسه ژورنال کلاب دانشجو مریم عفراوی تحت عنوان حذف VOC های بدبو با استفاده از سیستم ترکیبی پلاسمای غیرحرارتی-اسکرابر تر" به راهنمایی استاد آقای دکتر رسول یاراحمدی در تاریخ ۰5/۰2/۱۴۰3 برگزار گردید.

دومین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان Ph.D بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در نیمسال دوم 1403-1402 برگزار شد
تحولی دیگر در فن آوری کنترل صدا: استفاده از مدل عددی پیشرفته برای بررسی افت انتقال صدا در جعبه کرکره ای

دومین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان Ph.D بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در نیمسال دوم 1403-1402 برگزار شد

استفاده از روش مدل سازی عددی برای پیش بینی افت انتقال صدا در جعبه کرکره ای

Template settings